Hourglass Framework

Gronden Coaching & ConsultancyGRONDEN CONSULTANCY

Gronden Coaching & Consultancy is een samenwerkingsverband van zelfstandigen, die in de afgelopen jaren samen zijn opgetrokken en vanuit hun expertise en behoefte aan borgen en vernieuwen, samen brainstormend een visie op modellen en methodes hebben ontwikkeld. We kunnen met onze expertises de gehele dienstverlening binnen ICT organisaties dekken. Van interim management tot transitie management gericht op DevOps en de regie organisatie. Onze organisatie heeft specialisten en generalisten in huis, die ingezet kunnen worden op de volgende kennisgebieden:

SERVICES

 Hourglass Warranty Framework

          ~ Governance Maturity Assessment

            ~ Mapping Hourglass framework naar ICT & ERM  

            ~ Set-up Warranty Council       

            ~ Introductie Warranty Coaches

            ~ Roadmap naar Warranty Maturity

            ~ Handover/Outsourcing Warranty services         

Transitie- & Verandermanagement

          ~ Kanteling teams en processen

          ~ Borging van de ketenregie

          ~ mitigeren van ontstane risico's

          ~ herinrichting van RASCI matrices

Service Delivery Management

           ~ Set-up Pragmatic ITIL framework

            ~ SLA/OLA/UC

            ~ Service Catalogus

            ~ Service Level Management

            ~ Output automation requirements, design & tooling implementation

Interim Management

            ~ Outsourcing

            ~ Team management

            ~ Proces Management

            ~ Service Delivery Management

            ~ Service Level Management

            ~ Ketenregie

            ~ LEAN en

            ~ Stakeholder management

            ~ IAM

            ~ Security Management

            ~ Operations Management

Interim Management: Korte tot middellange termijn om tijdelijk expertise in te huren om een verandering of juist borging binnen de organisatie te realiseren. Omdat ieder bedrijf in een andere groeifase kan zitten, zullen er per bedrijf verschillende behoeftes bestaan. De duur van een opdracht kan variëren van een half jaar tot twee jaar. Het doel is altijd om de taken en verantwoordelijkheden over te dragen aan een interne kandidaat om de backbone van de organisatie te versterken. Bij outsourcing kunnen wij begeleiden in dat RfP proces en helpen overdragen en borgen van de dienstverlening door de gekozen strategische partner.

 INTAKE EN ADVIES

We hebben een platte organisatie, van waaruit we altijd proberen iemand aan te laten haken bij een intake zodat we de klantvraag optimaal  kunnen vertalen. Veelal is er sprake van een vraag achter de vraag. Vanuit onze expertise kunnen wij deze helpen helder te krijgen zodat de competentie en resources die daardoor gevraagd worden, nog beter aansluiten bij niet alleen de primaire vraag maar ook bij de onderliggende pijn die een organisatie (mogelijk onbewust) ervaart. De geschiedenis wijst uit dat de primaire hulpvraag (bijvoorbeeld een tijdelijke manager) te vertalen is naar stagnatie, weerstand, of het onvermogen om teams en management samen te laten optrekken.

Blinde vlekken ~ Blind Spot Awareness

Wij werken vanuit de visie dat iedereen binnen de organisatie het beste voor heeft met het bedrijf. Bijna iedereen heeft echter de neiging om dat  vanuit z'n eigen expertise te doen, zonder daarbij de hele keten in ogenschouw te nemen. Dat is meestal geen onwil. De blinde vlekken die we vaak van elkaars werk hebben, zorgen voor onbegrip en aannames over en weer die we bereid moeten zijn om uit te vragen. De weerstand hierin komt vaak naar boven als de werkdruk zo hoog is, dat we geen tijd meer krijgen om nieuwsgierig te zijn, of om de tijd te nemen om goed door of uit te vragen. 

Nieuwsgierigheid & Passie

In de loop van de jaren dat we met interim management bezig zijn geweest, hebben we ontdekt dat wat medewerkers nodig hebben om te excelleren, is de ruimte om enthousiast te zijn over hun werk, daar een eigen invulling aan te kunnen geven en gevraagd te worden voor advies. En dat de credits ook daadwerkelijk gegeven worden.

Gezien worden, door collega's en de managers, en als teams en afdelingen gezien en gehoord worden door de hogere kaders erboven. De reden dat Agile zo aanslaat, los van de Time to Market, is dat medewerkers in de teams weer eigenaar worden van en baas worden over hun eigen vak en expertise. Agile als model is echter niet voldoende, om de bovenliggende winst goed te realiseren. Dit vergt een algehele wijziging van kijken en handelen van de vertical waar een team zich in bevindt. Een medewerker, en daarmee een (agile) team of cluster van teams, zullen zich pas bloot geven, zich kwetsbaar durven opstellen, als ze zich erkend en gezien weten binnen de organisatie. Daarom is het van cruciaal belang dat bij kantelingen, bij veranderingen in de organisatiestructuur, men heel helder is over de verwachtingen. Vaak wil men de winst (of liever besparing) te vroeg pakken, en wordt deze misrekening vertaald naar een te hoge werkdruk voor diegenen "achter zijn gebleven". Maar dan ben je het niet sámen aan het doen. Terwijl daar juist de winst zit, die je echt wil pakken! Daarmee wek je vertrouwen, en dat vertrouwen is weer de bron van waaruit medewerkers, en dus teams, zich uitgenodigd voelen om nieuwsgierig te zijn, en hun passie voor hun vak te willen en te mogen delen. Want als er iets is waarvoor je je kwetsbaar moet opstellen, is het wel in het delen van je passie en het durven nieuwsgierig te zijn.

 

TEAM

Flexibele Schil

We zijn een autonome flexibele schil, met verschillende expertises waarmee we de klantvraag kunnen dekken: we werken vanuit een integrale visie op de waardeketen, welke het hele IT landschap overspant. Er is wat ons betreft geen onderscheid tussen de waarde van run en change, tussen het belang van agility en governance, maar zijn al deze elementen een cruciale rader in het grotere geheel van IT Excellence. We hebben security consultants, service delivery managers, ontwikkelaars, agile coaches, proces managers, functioneel beheerders, technische beheerders, database experts en infra- en cloudspecialisten die vanuit deze visie kijken naar wat de klantvraag is, en vanuit die waardeketen zullen handelen. We willen juist die waardeketen in beeld houden, omdat alleen op die manier de toevoegde waarde van ICT aantoonbaar blijft.

Framework Agnostisch

De klant, de business, moet niet zelf aan de slag hoeven gaan om die waardeketen te definiëren. ICT is bij veel bedrijven een steeds groter onderdeel in de strategische marktverkenning, positiebepaling of zelfs bepalend in de mate waarin een bedrijf onderscheidend kan zijn. Die rol voor ICT houdt ook in dat wij ons moeten beseffen, dat deze USP komt met verantwoordelijkheid en een duidelijke behoefte aan de kant van onze klanten om een heldere sparringspartner te zijn. Wij vervullen die rol en schakelen continue met elkaar om die kerntaak waar te maken, te borgen en deze toekomst vast te maken. Hierdoor zijn we niet gehouden aan één bepaald framework, of één antwoord op een vraag. Daar is het landschap te complex voor, en doet dat geen recht aan de concrete vragen die leven. Er zijn duidelijk een aantal nieuwe paradigma's te identificeren, zoals het agile werken. Wij zijn groot voorstander en aanjager van die manier van kijken naar het beleggen van mandaat en verantwoordelijkheid. Maar dat is maar één antwoord op een veel complexere vraag. Je hebt nog steeds diensten die moeten worden gegarandeerd, afspraken over die diensten die je met de klant wil maken, en juist nu in de wereld van cloud diensten zoals IaaS, SaaS, PaaS is het nog belangrijker als ICT organisatie dicht tegen je klant aan te gaan zitten. In plaats van dat de klant zelf gaat winkelen in die ogenschijnlijk toegankelijke markt van SaaS oplossingen, met als gevolg dat door NNBFOSB (Next, next, Buy, Finish, Oops, Security Breach) er veel potentieel risicovolle branden moeten worden geblust, kunnen wij er voor zorgen dat de klant dezelfde snelheid behoudt, terwijl tegelijkertijd aan alle ERM eisen wordt voldaan, architecten zijn gekend in de uitbreiding van het landschap, de beheerorganisatie heeft kunnen inschatten wat het extra werk is dat er op hen af komt, en wat dit voor de prognose voor het komende jaar betekent. Met Service Delivery Management ben je zoals vanouds die kostenraming juist voor omdat je dit ingebed hebt in je dienstencatalogus, en heeft de klant de hele lifecycle van de dienst mee kunnen nemen in hun business case.

Hourglass

We hebben een dienst om deze ketenregie te borgen, en die voldoet aan alle eisen die wij én ERM of IA stellen aan herleidbaarheid en herhaalbaarheid van kwaliteit, het borgen van de bewijslast en het leveren van verankerde ICT Governance & Compliance middelen en diensten, zónder dat daarmee de agile teams vertraging oplopen, in de snelheid van sprints eigenaarschap niet goed geborgd is, mandaat en verantwoordelijkheid asynchroon lopen, of dat het management onvoldoende beeld heeft bij wat er in de operatie gebeurt. Hourglass zorgt voor transparantie, centraal gemanaged regie op governance en compliance, en een waarborging van die transparantie in de waardeketen.

 

Zie Hourglass in het menu voor meer informatie of klik hieronder op het logo

 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info