Hourglass Framework

Gronden Coaching & Consultancy 

HOURGLASS FRAMEWORK

Ben je aan het veranderen als organisatie? Of juist bezig om een verandering af te ronden? Loop je tegen de grenzen van je flexibiliteit op? Weet je nog wie je product owners zijn, bij wie welk mandaat ligt, en worden wel de juiste mensen betrokken bij besluitvorming?

Governance & Compliance

 Het Hourglass framework helpt de organisatie bij het inrichten van de staf functie die zorgt voorhet aanhaken van de juiste stakeholders, het helder krijgen van het juiste mandaat en faciliteert in het nemen van het juiste besluit op het juiste moment. Dit doen we door stakeholders, klanten en ICT te helpen bij het ketendenken over afdelingen heen, we helpen bij het in kaart brengen van compliance en governance vraagstukken die altijd overal een rol spelen maar zo makkelijk over het hoofd worden gezien. En we coachen de stakeholders in het verstrekken van mandaat en het nemen van  eigenaarschap.

Warranty Council

Hourglass is een model dat gebouwd is door een groep onafhankelijke service delivery managers en agile coaches. We hebben op basis van praktijkervaring en theoretische bagage Hourglass ontworpen waarmee we de verbindende factor in de kwaliteit van ieder proces hebben vastgelegd: interactie en interventie.

Hourglass is een  overkoepelend governance model dat de verticale integratie van strategische doelen in de organisatie verder versterkt en door de keten heen zichtbaar maakt. We bereiken dit door de inzet van ons tactische platform team Warranty Council die tussen de agile operatie en BPM en ITSM in staat. De management lagen worden bij dit proces betrokken door de implementatie van een feedbackprotocol die de stakeholders op de hoogte houdt.

Warranty Coach

Met de Warranty Coach helpen we operationele focus en bedrijfsbrede actiebewustheid en agility te behouden en te vergroten. De Warranty Coach begeleidt de teams en stakeholders bij hun borging rondom hun verantwoordelijkheden, hun mandaat en bij besluitvorming in de keten. We helpen om de acties af te stemmen op de strategische doelen. Hiermee behaalt de klant tijdswinst en helpen we bij het veiligstellen van structureel time to market voordeel.

We helpen bij het vormgeven van stuurinformatie zonder daarbij de operatie onnodig te belasten. We faciliteren in de haal- en brengplicht van de keten. De Warranty Coaches leveren de informatievoorziening binnen de bedrijfsvoering gericht op QA, Governance en Compliance en we ontwerpen mitigerende maatregelen bij geconstateerde risico's en leggen deze vast in de procesketen waarbij de focus is gericht op de lerende organisatie. Warranty Coaches zijn de begeleiders die de organisatie de handen en voeten geeft om (bij) te sturen, de oren en ogen om op tijd bij te schakelen en we faciliteren in de communicatie naar stakeholders en klanten over de te nemen of genomen besluitvorming.

 

 Proces keten

Warranty Council en de Warranty Coaches zorgen voor een informatie en besluitenmatrix welke wordt ingezet om per product, dienst en proces op de juiste kruispunten de juiste acties te beleggen, en deze te begeleiden. In plaats van te denken en te handelen vanuit een hierarchische visie werkt de Warranty Council juist cyclisch en holistisch: Deming in uitvoering, waarbij de regie over de kwaliteit van de feedback loop de waardeketen onderstreept, en versterkt.

 Warranty Council & COBIT

Hourglass bevindt zich in het midden van de ICT organisatie en legt de basis voor ons governance model in ITIL Warranty. Van hieruit managen we de tactische en strategische  processen die we onderwerpen aan key controls die zijn afgestemd met de business. Omdat we inhoudelijk kennisdragers zijn van de ICT compliance en governance, zijn we in staat veel strakker te sturen op het vereiste of afgesproken risico profiel en  vervullen daarmee de COBIT richtlijnen gericht op risico beheersing.


FRAMEWORK ONAFHANKELIJK
E-mailen
Bellen
Map
Info